WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat: Klinika Testosteronu S.C. T. Brzóska, P. Niebrzydowski, ul. Gen. Jankego 72, 40-612 Katowice

Niniejszym informuję, iż Ja/My odstępujemy od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ____________________.

Umowa zawarta została dnia ________ /Rzecz została Mi/Nam dostarczona dnia ________.

Imię i Nazwisko/a odstępującego/ych

Adres/adresy odstępujących.

Podpis własnoręczny (tylko jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)

Data oświadczenia o odstąpieniu.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

Product added to compare.

Nasza strona wykorzystuje ciasteczka w celu zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.